Wat geloven wij:


God de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarop is, van Hem is dit alles, zo ook wij mensen. God heeft de mens een vrije keuze gegeven, om Hem te gehoorzamen of niet. Helaas koos de eerste mens, Adam, ervoor om ongehoorzaam te zijn aan God, ondanks de straf die daar op stond is heftig, namelijk de dood. Zijn keuze had en heeft gevolgen, zelfs vandaag ondervinden wij dat elke dag, of wij willen of niet. Adam had een directe omgang met God, dat werd ruw verstoord toen Adam zich liet verleiden. Aan Adam was de heerschappij over de hele aarde toevertrouwd, volgens de regels van God. Ongehoorzaam aan God, gehoorzaamde hij het kwaad en gaf de heerschappij over de schepping uit handen. De gevolgen waren nog groter want Adam miste het doel wat God met hem had, zijn ongehoorzaamheid maakte scheiding tussen hem en God. Ongehoorzaamheid aan God dat noemt de Bijbel zonde. De straf voor de ongehoorzaamheid, de verkeerde dingen die wij doen, ofwel de zonde, is de dood, zo werd Adam's leven eindig, hij stierf.

Gelukkig voor ons mensen liet God zijn schepping niet roven maar opende Hij de enige weg tot herstel van de relatie tussen God en mens. Hoe? God heeft uit liefde Zijn zoon, Jezus, gegeven voor alle mensen. Hij nam onze straf op zich en stierf in onze plaats aan het kruis. Dat was de keuze van God, Hij laat zo zien dat Hij van mensen houdt, door hen te redden van het kwaad en de gevolgen van de zonde, want Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, doch dat allen behouden worden. Kan een mens dan verloren gaan? Ja, als de straf niet wordt voldaan, wordt de mens niet verzoend met God, dan blijft de mens voor eeuwig gescheiden van God. God wilde dit niet, Hij wil de relatie met de mens herstellen en gaf zichzelf in Zijn zoon. Dit geschenk is voor ons mensen is onbegrijpelijk, maar waar, de keuze laat Hij aan ons, onze verantwoording, neem ik dit aan, ja of nee. Geloof ik dat Jezus de straf voor mijn zonde op zich genomen heeft of niet. Dat spreek je uit door Hem daarvoor te danken en zo het geschenk aan te nemen, dan keer je eigenlijk terug naar God en geef je ruimte in je leven aan Hem, ga je Hem volgen, Hem gehoorzamen vanuit het besef dat Hij van je houdt en het beste met je voor heeft. Dan begint een nieuw leven, een leven met toekomst, voor eeuwig! Dan ben je een deel van Zijn Gemeente, verbonden in Hem!

Getuigenis


Arleen

Ik, Arleen, dank God, voor wie ik ben en voor hoe Hij mij gemaakt heeft. Ik woonde meer dan een kwart eeuw in Weesp, en ik ben meer dan een halve eeuw een kind van God. Ik vertoef liever op de drempel van het huis van de Heer, dan met goddeloze mensen te zijn. Ik heb twee zonen en heb hen ook samen met de kracht van de Heer opgevoed. Nu ze uit huis zijn, bid ik elke dag dat zij het aangezicht van de Here zoeken. Want in deze Wereld is niet alles goud wat blinkt. Op 14 september 2014 ben ik gedoopt samen met mijn doop zusje Maigret en sinds die tijd is mijn leven veranderd. Ik besloot de raad van mijn moeder te volgen, ik herinner me dat ze zei Arleentje als ik weg ben wie gaat voor mijn kinderen bidden, dus ik heb het opgepakt. En ik begon te bidden: te bidden voor mijn familie, de vervolgde christenen, voor alle zendelingen die het Woord van God rondbrengen in de Wereld. Ik bid voor wijsheid en inzicht van God, dat alles wat ik doe ter ere van Hem is. Ik bid voor mijn medemens, voor de vijand om ons heen, dat zij de Heer een keer zullen aannemen als hun Redder en Herder. De Heer klopt aan ons hart, bij iedereen, om een relatie met Hem te hebben. Hij zegt bidt en u zult ontvangen! Zoekt en u zult vinden! Klopt en u zal worden opengedaan. In de storm van mijn leven roep ik uit naar God, en ik kan je vertellen; Er is een God die het hoort, er is geen golf zo hoog, dat het God kan over spoelen. Bij Jezus ben ik veilig. De storm in mijn leven is niet over, maar ik mag altijd bij Jezus schuilen.