V & W 2020                                                                              

                                                                                    

inkomsten           werkelijk            begroot                                           uitgaven              werkelijk             begroot


giften alg.            4.897,00             6.000,00                                          alg. kosten           6.111,00              6.080,00

bijdragen             8.768,00             7.070,00                                          huisvesting          3.314,00              4.000,00

rentebaten          9,00                    10,00                                                 huurkosten         2.434,00              3.000,00

resultaat             1.815,00              -  

                            --------------           --------------                                                                                          ------------- --------------

totalen              13.674,00            13.080,00           -                                                            - 13.674,00            13.080,00

                                                                                    

                                                                                    

BALANS per 31/12/2020                                                                       

activa                                                                                                        passiva               

gebouw -            -                                                                                  proj. zending       5.355,00              8.000,00

kas/bank             96.262,00           97.000,00 te betalen kosten     13,00            50,00

vooruitbet kosten         13,00                   15,00 eigen vermogen 90.907,00            88.965,00

                                ---------------          --------------                                                                    ---------------            --------------

totalen 96.275,00            97.015,00                                                                   96.275,00            97.015,00

                                                                                    

                                                                                    

Begroting 2021                                                                         

inkomsten                                                                                               uitgaven             

giften algemeen 6.500,00                                                                      algemene kosten 7.160,00              -  

bijdragen             8.200,00                                                                      huisvesting          4.050,00             

rentebaten                10,00                                                                     huurkosten         3.500,00             

                                                                                                                      resultaat             -  

                            --------------                                                                                                --------------

totalen               14.710,00                                                                                                14.710,00           

                                                                                    

                                                        

Fondsen    2020   beginsaldo          ontvangen                                      afdrachten          

                                                                giften 2020                                      in 2020 eindsaldo

project PNG -31   7.868,00             26.548,00                                        -29.062,00          5.354,00

ondersteuning       315,00                    750,00                                           -1.065,00          -  

                            -------------                     ---------------                                       ----------------         --------------

totalen                  8.183,00              27.298,00                                        -30.127,00          5.354,00

V & W 2019

inkomsten

werkelijk

begroot

uitgaven

werkelijk

begroot

giften algemeen

6.948,00

7.500,00

algemene kosten

   5.822,00

7.180,00

bijdragen

8.175,00

6.800,00

huisvesting

3.563,00

4.000,00

rentebaten

          8,00

        10,00

huurkosten

   3.477,00

3.477,00

.

.

.

resultaat

   2.269,00

   -347,00

  

totalen

15.131,00

14.310,00

                -  

15.131,00

14.310,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BALANS per 31/12/2019

activa

.

.

passiva

gebouw

           -  

          -  

zendingsprojecten

   8.183,00

8.000,00

kas/bank

97.276,00

97.000,00

te betalen kosten

      13,00

      50,00

vooruitbetaalde kosten

       13,00

        15,00

eigen vermogen

89.093,00

88.965,00

totalen

97.289,00

97.015,00

.

   97.289,00

97.015,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

begroting 2020

.

.

inkomsten

.

.

uitgaven

giften algemeen

6.000,00

.

algemene kosten

6.110,00

                  -  

bijdragen

7.100,00

.

huisvesting

4.000,00

rentebaten

      10,00

.

huurkosten

3.000,00

.

.

.

resultaat

            -  

totalen

13.110,00

.

.

13.110,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fondsen    2019

beginsaldo

ontvangen

.

afdrachten

.

.

giften 2019

.

in 2019

eindsaldo

project PNG       0031

   4.742,00

27.231,00

.

- 24.105,00

    7.868,00

project Guinee 0030

   2.253,00

       88,00

.

   -2.341,00

           -  

ondersteuning

                -  

815,00

.

     -500,00

      315,00
totalen

6.995,00

28.134,00

.

   -26.946,00

   8.183,00