Info over het leven

God heeft alles gemaakt, de aarde, dieren, planten, mensen... In het allereerste begin was alles perfect, niets ging fout, niemand ging dood.


God heeft ons mensen een vrije wil gegeven. Wij kozen ervoor om onze eigen weg te gaan, zonder God. Daarmee kwam een einde aan de volmaaktheid op aarde. Ruzie, eenzaamheid, ziekte en de dood zijn de gevolgen. De relatie tussen God en mensen is kapot. De mens is nu gescheiden van God.


Omdat God zoveel van ons houdt, zorgde Hij voor een reddingsplan. Gods Zoon, Jezus Christus, kwam naar ons toe. Hij stierf aan een kruis. Daar droeg Hij in onze plaats de straf van God voor onze verkeerde daden. Na drie dagen stond Hij weer op uit de dood. Hij ging terug naar de hemel.


De relatie tussen God en mij wordt weer hersteld als ik accepteer dat Jezus Christus voor mij is gestorven, voor mijn foute daden, in mijn plaats. Als ik daarop vertrouw, als ik dat geloof, mag ik zeker weten dat ik weer bij God mag horen. Ik heb toegang tot de hemel. Ik heb weer contact met God. Hij geeft mij zo het leven voor altijd, ook na mijn sterven op aarde.


God heeft zijn gedachten in een boek laten schrijven: de Bijbel. Daar kan ik zwart op wit lezen wat Hij tegen mij zegt.

Waar draait het om in het leven?

Alles draait om een persoon: Jezus Christus. Hij is rond het jaar nul geboren in Bethlehem, Israël. Deze geboorte was het begin van zijn mens-zijn. Daarvoor heeft Hij altijd al bestaan als God.

Er was een breuk in de relatie tussen God en mensen ontstaan, omdat wij mensen geen God boven ons duldden. We wilden zelf god zijn. De gevolgen van deze keuze waren enorm: de dood deed zijn intrede op aarde. Overal zie je hem terug: in de natuur, in de contacten tussen mensen en ten slotte aan het eind van elk mensenleven. Het perfecte leven, zonder dood, zoals God het had bedoeld, bestond niet meer.

Had God dit kunnen voorkomen?

Als God dit niet had toegestaan, had Hij mensen zonder een vrije wil moeten maken. Maar met zulke computer-mensen kun je geen echte relatie hebben. Die moet van twee kanten komen.

Gods oplossing

God zocht naar manieren om de mens nog een keer een kans op leven te geven. Er was maar één mogelijkheid. Iemand moest de straf van de mensen overnemen en de gevolgen van de keuze tegen God dragen. Die iemand werd Gods eigen Zoon. Hij nam vrijwillig de plaats van ons mensen in. Het kostte Hem alles, zijn rijkdom en zelfs zijn leven. Toch had Hij het voor ons over. Hij stierf. Maar na drie dagen werd Hij weer levend om nooit meer te hoeven sterven. Sindsdien geldt dat wie in Hem gelooft en aanvaardt wat Hij heeft gedaan, ook het echte, eeuwige leven met Hem krijgt.

Zijn er andere manieren om bij God te komen?

Het antwoord ligt voor de hand. Wie zou z'n eigen kind opofferen? Geen mens. God ging wel zover, om anderen te redden. Zou Hij dat gedaan hebben als er nog tien andere manieren geweest waren om het leven met Hem terug te krijgen? Dan zou Hij toch gezegd hebben: 'Probeer dit of dat en als het lukt is alles goed.' Dit geschenk van God, zijn eigen Zoon, is enorm groot. En toch had Hij Hem voor u en mij over.

Nu is het niet moeilijk meer om bij God te komen. Hij is niet ver van u vandaan. U kunt tegen Hem praten en Hij zal u horen. Wanneer u dat moeilijk vindt, zou u het volgende kunnen zeggen: 'Here God, dank U wel dat U uw Zoon Jezus naar de aarde hebt gezonden. Ik heb tegen U gezondigd, maar ik geloof dat Hij de straf kreeg in mijn plaats. Dank U voor dat wonder. Wilt U in mijn leven komen en mij helpen om te geloven. Amen.'