Welkom bij de


Evangelische Gemeente te WeespWant God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden.

Johannes 3:16-17


Evangelische Gemeente, kerk in Weesp, kerkdiensten, zie de agenda