V & W 2019

inkomsten

werkelijk

begroot

uitgaven

werkelijk

begroot

giften algemeen

6.948,00

7.500,00

algemene kosten

   5.822,00

7.180,00

bijdragen

8.175,00

6.800,00

huisvesting

3.563,00

4.000,00

rentebaten

          8,00

        10,00

huurkosten

   3.477,00

3.477,00

.

.

.

resultaat

   2.269,00

   -347,00

  

totalen

15.131,00

14.310,00

                -  

15.131,00

14.310,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BALANS per 31/12/2019

activa

.

.

passiva

gebouw

           -  

          -  

zendingsprojecten

   8.183,00

8.000,00

kas/bank

97.276,00

97.000,00

te betalen kosten

      13,00

      50,00

vooruitbetaalde kosten

       13,00

        15,00

eigen vermogen

89.093,00

88.965,00

totalen

97.289,00

97.015,00

.

   97.289,00

97.015,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

begroting 2020

.

.

inkomsten

.

.

uitgaven

giften algemeen

6.000,00

.

algemene kosten

6.110,00

                  -  

bijdragen

7.100,00

.

huisvesting

4.000,00

rentebaten

      10,00

.

huurkosten

3.000,00

.

.

.

resultaat

            -  

totalen

13.110,00

.

.

13.110,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fondsen    2019

beginsaldo

ontvangen

.

afdrachten

.

.

giften 2019

.

in 2019

eindsaldo

project PNG       0031

   4.742,00

27.231,00

.

- 24.105,00

    7.868,00

project Guinee 0030

   2.253,00

       88,00

.

   -2.341,00

           -  

ondersteuning

                -  

815,00

.

     -500,00

      315,00

totalen

6.995,00

28.134,00

.

   -26.946,00

   8.183,00